Podziękowania

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette w Zakopanem. Dzięki Państwa wsparciu możemy spieszyć z pomocą na terenie całej Polski do coraz większej ilości dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Naszą działalność statutową realizujemy m.in. poprzez:

-          programy stypendialne,

-          programy dożywiania,

-          dofinansowujemy wypoczynki formacyjno – rekreacyjne, letnie i zimowe,

-          partycypacja w kosztach leczenia itp.,

-          zapomogi celowe.

 

 

  

    

    

        

      

          

        

            

 

                             

 

Jeszcze raz imieniu wszystkich naszych podopiecznych
składam serdeczne podziękowania
za Państwa dobre serce!

 

Ks. Jerzy Makul MS

Dyrektor Funduszu