Darowizna na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette

Przekaż darowiznę

PLN
Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie wpłaty, wypełnij poniższe dane:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette w celach promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)

Regulamin płatności dla Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette.

I. Formy wpłat darowizn na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette:

Wpłat darowizn na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette  (zwanym dalej FPDiM) można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności on-line tj. przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przeze eCARD SA.

a. ePrzelewy
Realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej www.fundusz.saletyni.pl. Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:
ePrzelewy:
• Płacę z inteligo (inteligo)
• mTransfer (mBank)
• MultiTransfer (MultiBank)
• Płać z Nordea (Nordea)
• Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
• Przelew z BPH (Bank BPH)
• Płacę z iPKO (PKO BP)
• Pekao24Przelew (Bank Pekao)
• Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
• PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
• MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
• Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
• Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
• Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
• Płać z ING (ING Bank Śląski)
• Credit Agricole Bank Polska S.A.
• Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
• db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
• Alior Sync
• Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
• Płacę z IKO
• Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
• Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
• PeoPay (Bank Pekao S.A.)

Przelewy półautomatyczne:
• Deutsche Bank Polska S.A.
• Invest Bank S.A.
• Kredyt Bank S.A.
• Raiffaisen Bank Polska S.A.
• Bank Pocztowy S.A.
• Bank Spółdzielczy we Wschowie
• Millennium Bank S.A.
• Credit Agricole Bank S.A.
• Bank DnB Nord Polska S.A.
• Bank PKO S.A.
• Inteligo Services
• Bank Zachodni WBK S.A.
• Bank Pekao S.A.

b. karty płatnicze
•Visa
•Visa Electron
•MasterCard
•MasterCard Electronic
•Maestro

  

c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe
Siedziba:
Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette
ul. Tuwima 5
34-500 Zakopane
KRS: 0000222393
NIP: 736-15-40-514
REGON: 04002053700050

Kontakt:

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette
ul. Tuwima 5
34-500 Zakopane
tel. + 48 18 201-29-39 kom. + 48 797 00 20 25
e-mail: fundusz@saletyni.pl

Ofiary na cele statutowe można wpłacać na konto:
12 1240 1587 1111 0000 0816 4322

II. Przeznaczenie wpłat darowizn:

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej
www.fundusz.saletyni.pl
będą przeznaczane na działalność Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, a w szczególności na:
a. wspieranie i organizowanie różnych form wypoczynku i formacji chrześcijańskiej,

b. zakładanie, prowadzenie i dofinansowanie różnego typu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, świetlic i innych inicjatyw charytatywno-wychowawczych w środowisku dzieci i młodzieży,

c. przyznawanie stypendiów i zapomóg w wysokości uzależnionej od stopnia zamożności obdarowanych oraz możliwości finansowych funduszu,

d. organizowanie różnych form pomocy bezpośredniej, np.: dożywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp.

d. promocja i organizacja wolontariatu FPDiM.


2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności on-line na stronie internetowej (www.fundusz.saletyni.pl) nie podlegają zwrotom.

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz FPDiM w naszym serwisie.
2. Fundusz zapewnia, że dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej FPDiM.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. FPDiM nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.