Jak nas wesprzeć?

 

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette działa na terenie całego kraju od września 1998 r. Wspomagamy rodziny wielodzietne, dzieci i młodzież z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawne oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci poprzez: zapomogi, stypendia, dary rzeczowe, dożywianie, organizowanie wypoczynku połączonego z chrześcijańską formacją podczas wakacji, ferii zimowych, weekendów itp.

Zgodnie ze statutem wszystkie organy Funduszu pracują społecznie.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (KRS 0000222393),
dlatego możesz wesprzeć nasze dzieło poprzez przekazanie 1,5% swojego podatku dochodowego.

 

 

Wystarczy tylko wpisać we właściwy PIT numer KRS:

0000222393

  • Mogą Państwo także wskazać cel szczegółowy m.in. dla kogo przekazuję 1,5% (np. dla..., na leczenie..., ),
  • Jeśli życzą sobie Państwo abyśmy wysłali potwierdzenie otrzymanej kwoty prosimy o zaznaczenie pola "wyrażam zgodę",
  • Podatnik nie dokonuje żadnych wpłat samodzielnie! Obecnie podmiotem dokonującym wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (FPDiM) jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego który do 3 m-cy od dnia złożenia PIT dokonuje wpłat (na mocy art. 45 ust. 5 c ustawy o pdof).
  • Na wezwanie Urzędu Skarbowego należy podać także numer konta bankowego:
    Bank Pekao SA O/Zakopane 12 1240 1587 1111 0000 0816 4322.

 

Mogą Państwo także rozliczyć się on-line

korzystając z programu umieszczonego na naszej stronie

i wysłać swój rozliczony PIT bezpośrednio przez internet

do właściwego Urzędu Skarbowego - drukując potwierdzenie.

 

 

1,5% Podatku otrzymanego od Państwa

przekazujemy w 100% na POMOC potrzebującym!

 

 

Informacje na temat terminów składania PITów można uzyskać:

  • w dowolnym Urzędzie Skarbowym,
  • w Biurze Rachunkowym.

Można również wspierać nas poprzez darowizny,
które na działalność charytatywną
odlicza się do 6% (wszystkich darowizn) od podstawy dochodu rocznego
nr rach. (dla darowizn):
Bank Pekao SA O/Zakopane
12 1240 1587 1111 0000 0816 4322
(tytułem: "darowizna na cele statutowe OPP 0000222393")
druki przelewu: pobierz druk przelewu

 

Nawet najskromniejszy dar będzie miał 
udział w niesieniu pomocy.

Zachęcamy Państwa do współpracy w dziele budowania cywilizacji miłości.
Liczymy na Państwa pomoc i promocję naszego dzieła w Państwa środowisku.