Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette

„Zbliżcie się moje dzieci, nie lękajcie się”- te słowa Maryi, zjawionej w La Salette, pełne życzliwości, matczynej troski i ciepła, mówią o miłości nieba wobec ubogich materialnie i duchowo. Sam fakt ukazania się Maryi ubogim pastuszkom (11-letniemu Maksyminowi i 15-letniej Melanii) można odczytać jako wezwanie do troskliwej opieki nad dziećmi i młodzieżą. Stąd formacja młodego pokolenia, to jeden z głównych celów, jaki stawia sobie Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów (38kp).

150-ta rocznica objawienia się Maryi w La Salette oraz obchody Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa, stały się inspiracją do powołania w 1998 r., w ramach tzw. opcji na rzecz ubogich - Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Dzieło to jest żywym pomnikiem, wotum wdzięczności - Jezusowi za orędzie miłości i łaskę zbawienia oraz Maryi za Jej macierzyńską miłość i troskę.

Fundusz jest także wyrazem solidarności, życzliwości i zrozumienia wszystkich ofiarodawców, którzy go tworzą, wobec różnych życiowych niedostatków, na jakie napotyka współczesna rodzina polska; wspiera działania wychowawcze rodziców, szczególnie tych, którzy borykają się ze skutkami bezrobocia oraz ze skutkami osobistych niepowodzeń życiowych czy rodzinnych dramatów (rodzina rozbita, osierocenie, alkoholizm itp.).

Nie byłoby jednak tego dzieła, gdyby nie rzesza ludzi dobrej woli, firm i instytucji. Dzięki nim możemy wspomagać dzieci i młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez: zapomogi, stypendia, dożywianie, refundację kosztów leczenia, organizację wypoczynku połączonego z chrześcijańską formacją podczas wakacji, ferii zimowych i cotygodniowych weekendów itp.

Zapewniając o naszej modlitewnej pamięci, wszystkim z serca dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Liczymy na Państwa pomoc i promocję naszego dzieła w Państwa środowisku.

 

_________________________________________________________

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette

ul. Tuwima 5, 34-500 Zakopane, tel. 797-00-20-25 (ORANGE)

województwo: małopolskie; powiat: tatrzański; gmina: Zakopane

www.fundusz.saletyni.pl;

e-mail: fundusz@saletyni.pl

wolontariat_fundusz@saletyni.pl

NIP: 736-15-40-514;  Regon: 040020537-00050; 
KRS: 0000222393

 

Dyrektor Funduszu: Ks. Jerzy Makul MS

Zastępca Dyrektora: Ks. Mariusz Domaradzki MS

biuro: tel. 797-00-20-25.