Wspieramy dzieci i młodzież dotknięte niepełnosprawnością.

Aktualnie wśród podopiecznych Funduszu jest 25 osób m.in.: chorych na cukrzycę, dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, oraz trudną sytuacją losową – np.  śmierć rodzica.

Od 2012 r. przekazano na leczenie, rehabilitację, zakup specjalistycznego sprzętu kwotę 102 619 zł.

W imieniu wszystkich podopiecznych wyrażamy wdzięczność za każdy dar serca.