Nasi stypendyści z terenów powodziowych!

W imieniu wszystkich stypendystów, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wspieranie działalności statutowej Fudnuszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, dzieki Państwa wsparciu mogliśmy objąć programem stypendialnym 2010/2011 m.in. dwadzieścia osób z terenów powodziowych. Także w imieniu ich rodziców pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować Naszym Ofiarodawcom.