Młodzież z Łapsz Wyżnych zawitała do Gdańska!

WYJAZD WAKACYJNO - FORMACYJNY
SCHOLI „IMO PECTORE” ORAZ SŁUŻBY LITURGICZNEJ OŁTARZA
z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Łapsz Wyżnych
GDAŃSK - SOBIESZEWO 31.07 - 10.08.2011 r.

 

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette dofinansował:

Wakacyjny wyjazd, który jest częścią formacji dziewczynek należących do scholi „Imo Pectore” oraz Liturgicznej Służby Ołtarza działającej przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych. Miejscem tegorocznego wypoczynku był Gdańsk-Sobieszewo. Grupa liczyła 30 osób .

Celem naszego wyjazdu był:

1.wypoczynek czynny

2.upowszechnianie turystyki pieszej,

3.budowanie koleżeńskiej więzi

4.uczenie szacunku dla kultury, przyrody ojczystej poprzez turystykę i krajoznawstwo,

5.twórcza zabawa oraz prostota warunków życia, sprzyjająca nauce dyscypliny i samodzielności.

 

Formacja:

codzienna Eucharystia, wspólna modlitwa, spotkania formacyjne w grupach.