Jeden dzień z życia SDP!

czwartek, 23 lutego 2012

 

kolportaż na lodzie

Dzień trzeci upłynął w ciepłej atmosferze spowodowanej początkiem roztopów... Ranek tradycyjny... Natomiast konferencja wprowadziła uczestników w zrozumienie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, który na krzyżu zgładził grzech i pokazał nam jak bardzo nas kocha i jaki plan ma Bóg względem każdego człowieka.
 
 
 
Po konferencji nasza ekipa ruszyła na Krupówki dzielić się informacjami o Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, który pomaga nam w organizowaniu wszystkich akcji pod szyldem SDP.
 
Po południu w Godzinie Miłosierdzia na wspólnej adoracji uczestnicy mogli pojednać się z Bogiem, z bliźnim i ze sobą w Sakramencie Pokuty. Na zakończenie i umocnienie w dobrych postanowieniach przyjęliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 
Wieczór to rewia na lodzie: kanapki, bałwan (to zrozumieją tylko wtajemniczeni :P). Po powrocie mecz i modlitwa na zakończenie dnia.