III MYSŁOWICKIE MISTRZOSTWA W SUPER FARMERA

Już po raz drugi Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodziezy im. Matki Bożej z La Salette jest współorganizatorem Mysłowickich Mistrzostw w grę planszową Super Farmer. W tym roku Mistrzostwa odbęda się 25 marca o godzinie 11 w Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach. 

 Impreza ma charakter otwarty dlatego zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież jak również dorosłych do wspólnego, rodzinnego uczestnictwa. Szczegółowy program Mistrzostw wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach www.sp3myslowice.pl w zakładce SUPER FARMER 2017. 

Zgłoszenia uczestników do 23 marca. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w mistrzostwach należy przesłać swoje zgłoszenie na adres mailowy dominikagomola@wp.pl 
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: 
a) imię i nazwisko, 
b) wiek, 
c) miejscowość. 

O zakwalifikowaniu do mistrzostw decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie powiadomione drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie. W mistrzostwach może uczestniczyć każdy, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

A tak bawiliśmy sie w zeszłym roku:

Mistrzostwa zostały odbjęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka.