Chrystus Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Wszystkim naszym dobrodziejom i podopiecznym,
osobom życzliwym i sympatykom!
Składam najserdeczniejsze życzenia,
aby Wielkanoc była dla nas czasem Zmartwychwstania z Chrystusem,
czasem paschalnej miłości i zwycięstwa nad grzechem.
Miłości, która nigdy nie rezygnuje z człowieka,
która jest mocniejsza od grzechu, przebacza nam i prowadzi do życia.

 

Dyrektor Funduszu
ks. Jerzy Makul MS

Wielkanoc 2015r.