1 % na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży...!

Drodzy Darczyńcy!

Dzięki Państwa wsparciu poprzez darowizny oraz przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, mogliśmy dotychczas dofinansować 130 655 posiłków m.in. w Gdańsku, Gilowicach, Kuźnicy Czarnkowskiej, Limanowej, Łętowem, Wadowicach.
Niech wyrazem wdzięczności dla Państwa będą uśmiechy na twarzach dzieci.

 

 

  

       D z i ę k u j e m y !