ZBIÓRKA DLA POSZKODOWANEJ RODZINY

Zachęcamy placówki oświatowe do włączenia się w akcję "GROSIK DO GROSIKA". W tym roku celem zbiórki jest materialne wsparcie rodziny poszkodowanej w wypadku samochodowym. Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informującym o tegorocznej akcji oraz do rozpowszechnienia go na stronach internetowych Państwa Placówek.

Akcja polega na zbiórce monet od 1gr do 5zł. Każda klasa przez okres około miesiąca (do 10 czerwca) zbiera monety do przygotowanych przez siebie pojemników (mogą to być butelki 1,5l lub 5l po wodzie mineralnej). Zbiórkę przeprowadzają wychowawcy w swoich klasach. Nauczyciele przeprowadzający zbiórkę na terenie placówki nie muszą samodzielnie liczyć monet. Po wskazanym okresie butelki zostaną odebrane przez organizatora zbiórki, monety przeliczone a szkoła zostanie poinformowana o zebranej kwocie.

Plakat do pobrania

 

 

 

Rodzinę można również wesprzeć przekazując środki pieniężne na konto 12124015871111000008164322

z dopiskiem "dla Kingii".

Pochylmy się nad ich losem poprzez modlitwę i wsparcie finansowe.