WYJAZD MŁODYCH EWANGELIZATORÓW

W dniach 21-28 lipca odbył się wsparty przez nasz Fundusz wyjazd Młodych Ewangelizatorów.

Letni wyjazd formacyjno-rekreacyjny dla grupy Młodych Ewangelizatorów, która przez cały rok szkolny uczestniczy w formacji, prowadzonej przez Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła", ale także dla innych dzieci z terenu naszej diecezji, miał charakter rekolekcyjny. Każdy dzień miał swój temat konferencji, po której miały miejsce prace w grupach wiekowych i różne zadania pogłębiające temat. W tym roku podjęliśmy formację p.t.: „Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła".

Ponadto naszym celem jest uczyć dzieci i młodzież aktywnego wypoczynku, zatem 4 dni to były wyjścia w góry (Nosal; Doliny Strążyska i Białego – Sarnia Skała; Kasprowy Wierch przez Świnicką Przełęcz; Kalatówki – Hala Kondratowa). Z powodu różnego wieku i poziomu kondycji uczestników, wędrówki zorganizowaliśmy w dwóch grupach.  

Uczestniczyliśmy w Eucharystii w Domu Rekolekcyjnym oraz w kościele parafialnym i przeżywaliśmy też nasze czuwania modlitewne: Drogę światła, Liturgię Słowa Bożego. Ponadto zorganizowaliśmy podchody w lesie Białego, wieczory pogodne, a także zdobywanie sprawności ewangelizatora. W dzień deszczowy było popołudnie z filmem oraz wieczór z piosenką biesiadną. Powołaliśmy też Radę Obozową, czuwającą nad regulaminem naszego pobytu oraz pozytywnym przebiegiem naszego wypoczynku.