WSPARCIE FINANSOWE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OLECKU

Dzięki wsparciu finansowemu naszego Funduszu Świetlica Środowiskowa w Olecku może zapewnić podwieczorki dla swoich podopiecznych. Bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć tą formę pomocy dzieciom.