Wakacyjne wspomnienia...

Podczas Wakacji młodzież z Mysłowic uczestniczyła w wyjeździe w Gdańsku Sobieszewie zorganizowanym przez Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette we współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice. W ramach wyjazdu odbywały się zajęcia profilaktyczne dotyczące m.in. uzależnień alkoholowych, połączone z panelami dyskusyjnymi. Młodzież bardzo chętnie i aktywnie brała w nich udział co pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat problematyki uzależnień. Był także czas na zwiedzanie Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz rekreację. Nie zapomniano również o codziennej Eucharystii i sferze duchowej o którą zadbał Ks. Jerzy Makul MS Dyrektor Funduszu, podczas której młodzież aktywnie włączała się w oprawę muzyczną.