WAKACYJNA OAZA SALETYŃSKA

Wakacyjna oaza saletyńska to już tradycja. W tym roku, dzięki wsparciu Funduszu Dzieci i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, takie rekolekcje odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie w dniach od 19 lipca do 4 sierpnia 2021 roku. Brało w nich udział 41 osób z całej Polski, głównie z parafii w których posługują Księża Misjonarze Saletyni. Pojawiły się grupy z Krakowa, Olsztyna, Warszawy, Trzcianki, Rzeszowa i Węgorzewa. Podczas rekolekcji posługiwali księża: Marcin Sitek MS, Wojciech Wicher MS i Szymon Data MS.

    Celem rekolekcji jest nawrócenie i rozwój w wierze. Dzieje się to poprzez modlitwę, wymianę doświadczeń w grupie rówieśniczej i indywidualną pracę nad samym sobą.

    Przez cały turnus młodzież nie miała czasu, by się nudzić. Codzienny grafik wypełniony był od rana do wieczora. Na porannych spotkaniach w grupach młodzi dzielili się swoimi odczuciami i przeżyciami związanymi z tematyką danego dnia, problemami czasu epidemii, okresu dojrzewania, relacji koleżeńskich i rodzinnych. Wspólne posiłki, wspólne dyżury, dzielenie każdej przestrzeni ze sobą umacniało poczucie wspólnoty między nimi, ale przede wszystkim pomagało im uczyć się nazywać swoje uczucia, spotykać Boga w bliźnim oraz szukać Go w wypełnianiu zwykłych obowiązków, do których przyjdzie im wrócić po wakacjach. Wieczorami uczestnicy zbierali się na wspólnej modlitwie, która miała różne formy: od uwielbienia Boga śpiewem i spontanicznymi wezwaniami, do modlitw o charakterze medytacyjnym, spędzonych samodzielnie w całkowitej ciszy, twarzą w Twarz przed Najświętszym Sakramentem.

    Podczas trwania turnusu młodzież miała okazję zobaczyć nie tylko okolice Waplewa, ale odwiedziliśmy również Olsztyn, Nidzicę i Nowe Kawkowo, gdzie nastąpiła wymiana doświadczeń naszej młodzieży z uczestnikami innych turnusów oazowych prowadzonych w tym terminie na terenie Archidiecezji Warmińskiej.

    W dzień przed wyjazdem z rekolekcji uczestnicy wzięli udział w ostatniej, wspólnie celebrowanej Eucharystii, a później zakończyli cały turnus agapą, na której nie zabrakło tańców i wspólnej zabawy do białego rana.