TURNIEJ PIŁKARSKI DLA MINISTRANTÓW IM. KS. JANA BERTHIERA!

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKARSKI
DLA MINISTRANTÓW IM. KS. JANA BERTHIERA
W GÓRCE KLASZTORNEJ 09-14.07.2012 r.

 


Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im Matki Bożej z La Salette dofinansował:
Pobyt uczestników w finałach Turnieju ministranckiego, który został zorganizowany w 8 miejscach na terenie całej Polski.
Turniej był dla dwóch kategorii wiekowych:
1) szkoła podstawowa;
2) gimnazjum i szkoła średnia.
W każdym miejscu w rozgrywkach uczestniczyło 150-200 ministrantów. 
Nagrodą za zajęcie I miejsca w każdej kategorii był wakacyjny tygodniowy wyjazd oraz możliwość uczestniczenia w turnieju ogólnopolskim.
W Górce Klasztornej w dniach od 9 do 14 lipca 2012 roku odbył się Ogólnopolski Turniej Ministrantów im. Ks. Jana Berthiera w kategorii szkoła podstawowa. W tym turnieju uczestniczyło 5 drużyn z parafii:
- św. Jana Chrzciciela w Świętej,
- św. Wita w Karczewie,
- św. Rodziny w Rzeszowie,
- św. Krzyża w Poznaniu,
- św. Józefa w Osieku nad Notecią.
W sumie w finałach uczestniczyło 40 ministrantów wraz ze swoimi opiekunami. Przez 5 dni trwały rozgrywki, ale nie tylko. Był to także czas swoistych rekolekcji. Ministranci uczestniczyli codziennie we Mszy św., modlitwach i katechezach. Cały projekt zorganizowania tego turnieju ma na celu nie tylko pokazanie zdolności piłkarskich ministrantów, ale przede wszystkim umocnienie ich w wierze, scalenie jako grupy ministranckiej, uczenie tych poprawnych relacji ludzkich.

 


 

W imieniu orgnizatora:

Ks. Grzegorz Kamiński msf