SALETYŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH- MŁODZIEŻ Z MRĄGOWA

Dzięki wsparciu otrzymanemu od Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salatte młodzież z parafii NMP w Mrągowie mogła uczestniczyć w Saletyńskim Spotkaniu Młodzieży w Dębowcu. W trakcie tego wydarzenia młodzi ludzie przybliżali się do Boga poprzez modlitwę, wysłuchanie świadectw i konferencji. W drodze do Dębowca odwiedzili Kraków szlakiem działalności i życia Jana Pawła II. Mieli też okazję zintegrować się podczas pobytu w Energylandii w Zatorze.