RODZINA W MOIM ZASIĘGU - VII SALETYŃSKIE SPOTKANIE DZIECI

14 -16 czerwca w Kobylance odbyło się VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci . Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia:

VII Saletyńskie Spotkanie Dzieci rozpoczął ksiądz Proboszcz w piątek 14 czerwca o godz. 16.00. Będąc organizatorem tego dzieła wskazał na Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest jak namiot w którym każdy z nas może znaleźć schronienie. Przypomniał również temat spotkania: „Rodzina w moim zasięgu”. Żyjemy w czasach rozluźnionych więzów ludzkich, w tym również rodzinnych. Telefony komórkowe oraz komunikatory internetowe nie zastąpią nam bezpośredniego komunikowania się ze sobą. Proboszcz jako cel spotkania określił pomoc w złapaniu przez dzieci zasięgu z rodziną.

Po oficjalnym rozpoczęciu wystąpił zespół ADHD na czele z księdzem Maciejem Kucharzykiem MS. Po rozgrzaniu i tak już gorącej atmosfery rozpoczęła się prezentacja 51 przybyłych grup.  W sumie w spotkaniu wzięło udział 1400 dzieci, 150 opiekunów i grupa organizująca spotkanie i czuwająca nad jego przebiegiem. Prezentacje zakończyła smaczna kolacja przygotowana przez panią Danutę i Jej Ekipę.

Kolejny punkt programu to koncert naszego zespołu TURBO ANIOŁY. Anioły zaśpiewały i zagrały swoje ostatnio napisane i skomponowane przez księdza Jana piosenki. Oto słowa jednej z nich:

„Nie bój się mała trzódko, nie bój się.

Twoim skarbem Ojciec w niebie jest.

Nie bój się mała trzódko, nie bój się.

Bogdzie skarb twój tam twe serce jest”.

Dzień zakończyła modlitwa poprowadzona przez księdza Piotra.

Sobotni poranek mówił, że dzień będzie upalny. Po modlitwie, którą pod przewodnictwem księdza Piotra poprowadziły dzieci i rodzice z naszej Parafii Ania Ferenc z Przyjaciółkami przypomniały o ważnych w umacnianiu rodzinnych więzów słowach: proszę , dziękuję itp. Po śniadaniu i piosence zespołu ADHD ksiądz Andrzej Gołębiowski wygłosił konferencję wyjaśniającą  temat spotkania. W konferencji stwierdził, że są trzy przyczyny utraty zasięgu z rodziną:

- pragnienie posiadania świętego spokoju;

- nie słuchanie innych;

- brak miłości w domach.

Zasięg ten można odzyskać wchodząc w zasięg miłości Boga i rodziców.

 Temat stał się jeszcze bliższy dzieciom dzięki animacjom przeprowadzonym w grupach pod okiem opiekunów. Ich efektem były zrobione przez dzieci wielkie kolorowe kwiaty na których płatkach dzieci wypisały wcześniej warunki jedności wspólnoty rodzinnej i dobrej w niej komunikacji.  Zakończenie animacji było bardzo efektowne. Alejka łączącą Sanktuarium i ołtarz stała się cudownym kolorowym ogrodem kwiatowym. Dzieci idąc w procesji z uśmiechem na twarzy niosły swoje kwiaty śpiewając piosenkę: „Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie Twe Królestwo jest”.

Aby Królestwo naszego króla Jezusa wypełniło serca dzieci po obiedzie Salezjanin z Krakowa przygotował nas do Sakramentu Pojednania i Pokuty. Spowiedź starszych dzieci miała miejsce w Sanktuarium. W tym czasie maluchy na placu oglądały z zaciekawieniem film o Eucharystii.

Eucharystii o godzinie 17-ej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Piotr Adamczyk – dyrektor Radia RDN Małopolska.Dzięki transmisji we Mszy św. mogli w duchowy sposób uczestniczyć pozostali w domach rodzice dzieci oraz mieszkańcy Małopolski.

Ojciec w przypowieści o marnotrawnym synu po jego powrocie z radości urządził ucztę na która zaprosił kapelę. Organizatorzy na zakończenie dnia zaprosili trzy wodzirejki, które poprowadziły dyskotekę pod gwiazdami. Pełnym radości tańcom nie było końca. Dzień zakończyła przeprowadzona przez dzieci i rodziców modlitwa.

W dzień Pański dzieci z noclegów przyjeżdżają z bagażami. Modlitwa poranna, teatrzyk rodzinny i głos zabiera pan Marek ze swoimi dziećmi z Lublina. Po konferencji animacja, w czasie której dzieci na płatkach kwiatów wypisują intencje dotyczące ich rodzin. W czasie Eucharystii intencje te zostaną złożone przez dzieci na ołtarzu.

Mszy św. kończącej Spotkanie przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup Jacek Kyciński z Wrocławia.Na zakończenie kustosz sanktuarium ks. Roman Gierek MS podziękował wszystkim, którzy przygotowywali spotkanie. Po Nim wystąpił prowincjał Misjonarzy Saletynów ks. Grzegorz Zembroń MS a jako ostatni głos zabrał asystent generalny Misjonarzy Saletynów ks. Manuel dos Reis Bonfim MS z Brazylii, który wraz z Jojohn Chettiyakunnel MS z Indiiw poniedziałek przeprowadzili wizytację kanoniczną w naszej wspólnocie zakonnej w Kobylance.

Następne Spotkania odbędzie się w dniach od 5 do 8 czerwca 2020 roku.