RELACJA Z 35 SALETYŃSKIEGO SPOTKANIA MŁODYCH

35 Saletyńskie Spotkanie Młodych to festiwal chrześcijański, który zgromadził młodzież z całej Polski. Tegoroczne Spotkanie odbyło się pod hasłem Face2Face i było skupione na relacjach międzyludzkich. Po okresie pandemii chcieliśmy pomóc młodzieży odbudowywać relacje. Służyły temu różne aktywności. Zapraszaliśmy uczestników do wspólnych zabaw, tańców i animacji, które pomagały w przełamywaniu barier komunikacyjnych. Stałym punktem Spotkań były codzienne modlitwy, Eucharystie, możliwość spowiedzi, które pomagały im w rozwoju duchowym. W tym roku w programie odbyły się konferencje zaproszonych gości: Tomasz Samołyk – znany youtuber chrześcijański, Zuzanna i Michał Bukowscy – małżeństwo muzyków, ks. Tomasz Krzemiński MS – saletyn pracujący na Ukrainie, ks. Tomasz Ryczek – duszpasterz młodzieży diecezji rzeszowskiej. Uczestnicy Spotkania wysłuchali również koncertów zespołów Muode Koty oraz Fishecletic. Dodatkowo oprawę muzyczną wydarzenia zapewniał zespół składający się z organizatorów Spotkania. Uczestnicy spotykali się w grupach, w których mogli podzielić się doświadczeniem relacji, zwłaszcza w kontekście przeżycia okresu pandemii.

W Spotkaniu uczestniczyło 300 osób. 

Cieszymy się, że Fundusz mógł się włączyć w organizację tak wspaniałego przedsięwzięcia. 

 

Ks. Piotr Grudzień MS