REKOLEKCJE W KAWKOWIE

Istotnym elementem corocznej formacji młodzieży w wieku szkolnym są rekolekcje wyjazdowe. Tym razem młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z parafii NMP Saletyńskiej w Mrągowie przeżywała swoje dni skupienia w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „Zacheusz" w Nowym Kawkowie. Wyjazd był okazją do pogłębienia swojej wiary, przeżycia jej w sposób osobisty oraz wspólnotowy, nie tylko we własnym gronie, ale także wśród rówieśników z Olsztyna przeżywających również swoje rekolekcje.

W czasie 3-dniowego pobytu w Nowym Kawkowie młodzież uczestniczyła w Eucharystii, warsztatach, konferencjach, współzawodniczyła w grze terenowej. Były również zorganizowane gry i zabawy integracyjne.

Rekolekcje pozwoliły przeżyć młodym swoją wiarę w sposób nowy, osobisty i żywy. Dziękujemy Funduszowi Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette za pomoc w zorganizowaniu tych rekolekcji.