Radosnego ALLELUJA!

„Jezus wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym,
co miało Go spotkać: Oto idziemy do Jerozolimy.
A tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom
i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom.
I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują, a po trzech dniach zmartwychwstanie".

Mk 10,32-34

Zakopane, Wielkanoc 2012 r.

 

             Wiele dzieci i młodzieży korzystających z pomocy naszego Funduszu doświadczyło najpierw w swoim życiu cierpienia, różnego dramatu pomimo niewielu lat życia. Wielu z nich przez świat współczesny zostało skazanych na nieistnienie, izolację, spychanie na margines. Trzeba wielu modlitwy, mądrości, solidarności i miłości bliźniego, aby mogli odnaleźć swój „trzeci" dzień, aby dokonał się w nich cud zmartwychwstania.
             Dzięki również Twojej solidarności i dobroci możemy poprzez Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży, uruchomić proces gojenia się ich ran, aby w swoich środowiskach poczuli się pełnowartościowymi osobami.  Dziękuję z całego serca za włączenie się w to dzieło.
             Niech Zmartwychwstały i w Waszych sercach leczy wszelkie rany, pomaga być prawdziwym i autentycznym autorytetem dla innych, mieć głębokie poczucie własnej wartości. Niech pomaga jak najczęściej przeżywać „trzeci" dzień, dzień przejścia ze śmierci do pełni życia.


Z modlitwą. Życzy ks. K. Samborski MS