Przewodnik Katolicki - "Wielka pomoc z Maleńkiej"!

Wielka pomoc z "Maleńkiej"
    
autor: Paweł Piwowarczyk

Matka Boża z La Salette pochyliła się nad ubogimi dziećmi, nad sierotami pasącymi bydło wysoko w Alpach. Potem dzięki tym dzieciom orędzie popłynęło na cały świat.

 
– Chcemy w pewien sposób kontynuować wydarzenie z La Salette. Matka Boża objawiła się dzieciom, i w ten sposób dzieci zostały zauważone. Przez te dzieci z kolei dotarła ze swoim orędziem do dorosłych. Naszym celem jest przede wszystkim zauważenie ubogich dzieci i młodzieży – mówi ks. Krzysztof Samborski MS, dyrektor Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette w Zakopanem. Ten niewielki i rzadko obecny w mediach fundusz wyciąga szeroko ręce do potrzebujących.
 
Maleńki” początek
Na początku była myśl, żeby w konkretny sposób wspierać duszpasterstwo młodzieży i dzieci. Dofinansowywano m.in. wyjazdy połączone z formacją dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, które organizowane były w „Maleńkiej”, czyli w starym jeszcze domu rekolekcyjnym w Zakopanem. W „Maleńkiej” swą siedzibę ma fundusz. Był rok 1998. Ks. Fryderyk Wyrostek MS – pomysłodawca i założyciel funduszu – wraz z wolontariuszami wysyłał listy do firm i instytucji z prośbą o dofinansowanie wyjazdów. Również obecnie wiele listów z prośbą o wsparcie trafia do ludzi dobrej woli. Na własne oczy widziałem, jak ok. 30 osób przez kilka godzin do późnej nocy przygotowywało listy do darczyńców.
 
Najważniejsze dzieci i młodzież
Podstawowym założeniem tego funduszu jest pomoc dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej, na przykład tym, których nie stać na wyjazd wakacyjny, dotkniętych chorobą, niepełnosprawnością albo też żyjącym w wielodzietnej rodzinie. Ludzie hojnie odpowiadają na prośby o wsparcie. Co istotne, koszty działalności funduszu zredukowane są do minimum (własna siedziba, organy funduszu pracują społecznie), a w działalności pomagają wolontariusze.
Od kilku lat fundusz wypłaca młodzieży stypendia socjalne. W 2006 r. z takiego stypendium korzystało 61 osób, obecnie 193 osoby. Jak pomoc dociera do potrzebujących? – Docieramy do nich głównie przez parafie, sugerujemy się opinią proboszczów. Każdy przypadek w miarę możliwości weryfikujemy – mówi ks. Samborski. W listopadzie w Dębowcu odbyło się „Spotkanie wdzięczności”, w którym udział wzięli niektórzy stypendyści oraz rodziny, którym fundusz udzielił wsparcia.
 
Wzajemność i siła społeczna
Wśród osób, którym saletyńska organizacja pomogła, była Ala Pierz z Zakopanego. Ala urodziła się z głębokim niedosłuchem obustronnym. W wieku dwóch lat wszczepiono jej implant ślimakowy w lewym uchu. NFZ nie refunduje zakupu implantu do drugiego ucha, zakładając, że lepiej zoperować więcej dzieci. Ala nadal miała wielkie problemy ze słyszeniem i mówieniem. Dzięki funduszowi w ciągu kilku miesięcy udało się zebrać 20 tys. euro na potrzebną operację. Wśród tych, którzy pomagali dziewczynce, byli Bożena i Marcin Guziakowie. Potem okazało się, że im również będzie potrzebna pomoc. We współpracy z funduszem została zakupiona pompa insulinowa dla ich córki chorej na cukrzycę. – Akcje pomocy wciąż się udają. Uświadamiamy sobie, jak wielka siła jest w społeczeństwie – podkreśla dyrektor funduszu.
 
Spontaniczna pomoc
Do Dębowca przyjechała także pięcioosobowa rodzina Barnasiów, która straciła w pożarze dom, budowany przez 11 lat. Ks. Krzysztof, kupując w kiosku gazetę, dowiedział się od sprzedawczyni o tej tragedii. Inna pani zaś wyjęła banknot stuzłotowy i  prosiła, by im go przekazać. Już następnego dnia dyrektor funduszu rozmawiał z pokrzywdzoną przez los rodziną na miejscu tragedii. Ruszyła pomoc. Dziś dom stoi już w stanie surowym.
– Do tej pory niewiele występowaliśmy w mediach, ale pewnie trzeba to zmienić, by docierać z informacją o potrzebujących, jak również informować o skutkach pomocy – podsumowuje ks. Krzysztof.

 
MOŻESZ POMÓC
– w organizacji wypoczynku i dożywianiu dzieci, młodzieży,
– w zakupie pomp insulinowych,
– w ufundowaniu stypendiów socjalnym.
 
 
KONTAKT: www.fundusz.saletyni.pl , tel. 797-00-20-25
Dla darowizn:
Bank Pekao SA O/Zakopane12 1240 1587 1111 0000 0816 4322
Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette
OPP nr KRS: 0000222393