Przekaż 1 % podatku dzieciom i młodzieży...!

Przekaż dzieciom i młodzieży swój 1% podaktu dochodowego
 

Wystarczy tylko wpisać we właściwy PIT numer KRS: 0000222393

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette został powołany przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, działa na terenie całego kraju od września 1998 r. Wspomagamy rodziny wielodzietne, dzieci i młodzież z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawne oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci poprzez: zapomogi, stypendia, dary rzeczowe, dożywianie, organizowanie wypoczynku połączonego z chrześcijańską formacją podczas wakacji, ferii zimowych, weekendów itp.

Dotychczas zrealizowaliśmy m.in.:

  • programy stypendialne: obejmujące 1 272 stypendystów,
  • program dożywiania: dofinansowaliśmy 118 397 posiłków,
  • dofinansowanie: wypoczynku dzieci i młodzieży dla 6 181 osób,
  • oraz inne (patrz prezentacja FPDiM).

Do Państwa dyspozycji przekazujemy programy umożliwiające rozliczenie PIT 2012, po wypełnieniu swojej deklaracji podatkowej,użytkownik będzie mógł ją wysłać do urzędu skarbowego w formie e-deklaracji lub wydrukować i przesłać do urzędu skarbowego drogą tradycyjną.

  http://www.fundusz.saletyni.pl/files/images/butonline.png

To nic nie kosztuje, a niesie ze sobą wiele dobra.

 

Można również wspierać nas poprzez darowizny, które na działalność charytatywną odlicza się do 6% (wszystkich darowizn) od podstawy dochodu rocznego nr rach. (dla darowizn):
Bank Pekao SA O/Zakopane
12 1240 1587 1111 0000 0816 4322

(tytułem: "darowizna na cele statutowe OPP 0000222393")

Nawet najskromniejszy dar będzie miał udział w niesieniu pomocy.