PROSIMY O WSPARCIE W POSTACI 1%

Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego na działalność statutową Funduszu.

Dzięki Państwa ofiarności możemy objąć pomocą dzieci i młodzież, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Co roku wypłacamy stypendia, dofinansujemy posiłki, wsparamy finansowo organizację wypoczynku oraz wypłacamy zapomogi losowe. Obejmujemy swoją pomocą dzieci i młodzież z ubogich rodzin oraz te doświadczone chorobą.

Dodatkowo w ramach podpisanych porozumień przekazujemy na leczenie, rehabilitację oraz inne potrzeby podopiecznych uzyskane przez nich w ramach 1% fundusze.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przekazania 1% dostępne są w zakładce

JAK NAS WESPRZEĆ?

 

Jednocześnie z całego serca dziękujemy tym z Państwa, którzy wspierają naszą działalność od lat. To dzięki Wam możemy służyć innym pomocą.