Oglądamy przyrodę zimą...

Oglądamy przyrodę zimą...
Podczas ferii zimowych okolice Krempnej stały się przestrzenią obserwacji przyrodniczych dla uczniów szkoły podstawowej w Dębowcu biorących udział w projekcie edukacyjnym „Nasza gmina naszym domem – poznajemy razem i filmujemy Magurski Park Narodowy.”
Przyglądaliśmy się w jaki sposób  zwierzęta i rośliny starają się przetrwać zimę. Śledziliśmy zwierzęta na podstawie śladów  i tropów, a że tej zimy śniegu było dość sporo, nie było to trudne. Spotykaliśmy tropy ptaków, wiewiórki,  dzika, lisa, saren i jeleni. Zamarliśmy z wrażenia, gdy na naszej drodze stanęły w oddali, jak się później okazało, łanie. Prawie spod nóg wyskoczyło nam stado spłoszonych saren, a później natrafiliśmy na ślady …Yeti. Te duże i nieco dziwne ślady okazały się jednak śladami człowieka … w rakietach. Nasza przewodniczka tłumaczyła nam jak zwierzęta zdobywają pokarm zimą i że nie jest to wcale takie łatwe, gdy wszystko pokrywa gruba warstwa śniegu. Zrozumieliśmy, że dokopanie się do trawy dla zapadających się w śniegu saren jest bardzo trudne i dlatego zwierzęta, aby przetrwać obgryzają korę i gałązki.
Zima jest ciężka nie tylko dla zwierząt, ale i dla roślin. Drzewa w tym czasie oszczędzają siły i zamierają w nich procesy życiowe. Przez lupę obserwowaliśmy uśpione pąki buka i tarniny, szyszki olchy, sprawdzaliśmy, czy już niedługo zaczną pylić kwiaty leszczyny, obserwowaliśmy porosty na korze drzew oraz uczyliśmy się jak odróżnić jodłę od świerka po wyglądzie igieł. Lupa przydała się również do oglądania śnieżynek, a gdy zaświeciło słońce, okazało się, że za jej pomocą można stopić śnieg.
Nie zabrakło też czasu na zabawę, podczas której staraliśmy się wydeptać na śniegu wierny kształt śniegowego płatka. Po powrocie do Ośrodka Edukacyjnego MPN zatopiliśmy się w przyrodniczych grach dydaktycznych, które tak nas wciągnęły, że na koniec każdy z nas otrzymał pudełko z taką grą na własność.
Kończy się już panowanie zimy, bo na końcu naszej wycieczki, w środku lutego, zauważyliśmy rozwijające się bazie na wierzbowych gałązkach. Ciekawe co zaobserwujemy podczas wiosennych wypraw?
           Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette oraz Dyrekcja Magurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krempnej, a środki finansowe na ich realizację pozyskano z Fundacji PZU.

L.G.