OAZOWY KURS DLA ANIMATORÓW

Trzy młode osoby z naszej parafii wzięły udział czasie ferii zimowych
w dziesięciodniowych rekolekcjach w formie kursu poszerzającego kompetencje prowadzenia młodzieżowych grup religijnych w Ruchu Światło-Życie.

Kurs Oazowy Dla Animatorów był przede wszystkim czasem poświęconym Bogu. Ale również w tym czasie uczyliśmy się i wymienialiśmy doświadczeniami jak stawać się coraz lepszymi animatorami. Każdy uczestnik co najmniej jednego dnia wcielił się w rolę animatora i mógł sam poprowadzić spotkanie w swojej grupie i zadbać o to, aby jej dyżury w danym dniu były wykonane, a także wraz z innymi animatorami dnia przygotować i poprowadzić pogodny/poważny wieczór oraz modlitwę wieczorną. Gościliśmy też wiele osób, które prowadząc warsztaty przekazywali nam potrzebną wiedzę (m.in. o braniu odpowiedzialności, o tym jak organizować czas, po co animatorowi teologia, o prowadzeniu spotkań w małych grupach, komunikacji w social mediach) oraz animatorów z diakonii stałej, którzy dzielili się z nami swoimi sposobami działania i doświadczeniami.

Wrażenia uczestniczki.

Jedna osoba z racji uczęszczania do szkoły w województwie podkarpackim wyjechała w dniach 13-22 stycznia br. do miejscowości Czarna Sędziszowska
w diecezji Rzeszowskiej, natomiast dwie kolejne osoby w dniach 27.01-05.02 br.
do miejscowości Bystra Podhalańska w archidiecezji Krakowskiej.

Dziękujemy za wsparcie otrzymane od Funduszu im. Matki Bożej Saletyńskiej na to piękne i rozwijające młodych ludzi wydarzenie.

 

Ks. Kamil Stącel MS