Nasza gmina naszym domem...!

We wrześniu 2012 roku Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette rozpoczął realizację projektu „Nasza gmina naszym domem - poznajemy razem i filmujemy Magurski Park Narodowy”. Środki finansowe pozyskano w ramach konkursu dotacyjnego „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” ogłoszonego przez Fundację PZU.
Partnerami projektu są Magurski Park Narodowy i Szkoła Podstawowa w Dębowcu, a jako beneficjenci uczestniczą w nim uczniowie tejże szkoły. Podczas prowadzonych w ramach projektu zajęć dzieci poznają bogactwo otaczającej je przyrody, uczą się poruszać w terenie i prowadzić obserwacje przyrodnicze.
W ramach warsztatów artystyczno – filmowych ćwiczą poprawną wymowę, pracują z tekstem, tworzą scenariusze i uczą się pracy w zespole oraz na planie filmowym. Poprzez zajęcia poprawiające pamięć i koncentrację uwagi poznają i rozwijają techniki uczenia się i zapamiętywania.
Zwieńczeniem projektu będzie filmowa opowieść przyrodnicza, a  zdobyte podczas jego realizacji umiejętności niewątpliwie wpłyną na proces uczenia się, rozwijanie zainteresowań, aktywność dzieci i kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec przyrody i regionu, w którym mieszkają.
Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2013 roku.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników Projektu!

L.G.