MICHAYLAND- WSPIERAMY

31 maja w Miejscu Piastowym odbyła się XXXIII edycja Pielgrzymki Dzieci MICHAYLAND organizaowana przez Zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ok. 3000 dzieci. Impreza ta ma na celu ukazywanie dzieciom właściwych wartości życia, dobrych zainteresowań, kreatywnego spędzania wolnego czasu, spotkania z dobrą książką, ciekawymi ludźmi i radosne świętowanie Dnia Dziecka. Dla wielu z uczestników MICHAYLANDU może być jedyną okazją radosnego przeżycia ich święta. Nieodpłatny udział w proponowanych działaniach kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych stwarza dzieciom możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza atrakcji, skonfrontowania swoich zainteresowań i umiejętności przez zaangażowanie w zajęciach warsztatowych, pokazach i prezentacjach, zabawach i grach sportowych. Jedną z form finansowania MICHAYLANDU jest zbiórka 1% umożliwona dzięki współpracy z Funduszem Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette. Zachęcamy inne zgromadzenia, ogranizacje i stowarzyszenia do współpracy z naszym Funduszem - razem naprawdę możemy wywołać uśmiech na twarzy niejednego dziecka.