Miłość Ojca - Nowa Płyta CD!

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przedstawić płytę na której znajdują się:

- rekolekcje biskupa Edwarda Dajczaka  - "Doświadczyć dobroci Boga Ojca",

- książka Jana Pawła II - Co to znaczy wierzyć? - wersja książki audio, czyta Ksawer Jasieński (ponieżej spis treści),

- Reportaż o działalności Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży - film dokumentalny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z nami: fundusz@saletyni.pl, tel. 797-00-20-25.

 

Zapraszamy!

 

Spis treści - książki Jana Pawła II: Co to znaczy wierzyć?

1.    Wstęp - od wydawnictwa

O ZNACZENIU KATECHEZY

2.    Głoszenie ewangelii i katecheza posłannictwem Kościoła (5 XII 1984)
3.    U początków Kościoła (12 XII 1984)
4.    Katecheza i sakramenty (19 XII 1984)
5.    Katecheza przekazem Prawdy Objawionej (9 I 1985)
6.    Pedagogia katechezy (16 I 1985
7.    Formacja katechistów (6 III 1985)

WIERZYC PO CHRZEŚCIJAŃSKU

8.    Co to znaczy „wierzyć"? (13 III 1985)
9.    O ile rozum ludzki sam poznaje Boga? (20 III 1985)
10.    Poznanie Boga przez wiarę (27 III 1985)    
11.    Wierzyć to przyjąć samoobjawienie się Boga w Jezusie Chrystusie (3 IV 1985)
12.    Nadprzyrodzony charakter wiary (10 IV 1985)
13.    Świadomy i dobrowolny charakter aktu wiary (17 IV 1985)
14.    Pismo święte i Tradycja (24 IV 1985)
15.    Boskie natchnienie Pisma świętego i zasady jego interpretacji (l V 1985)
16.    Stary Testament (8 V 1985)    
17.    Nowy Testament (22 V 1985)    
18.    Wiara chrześcijańska a religie niechrześcijańskie (5 VI 1985)
19.    Problem niewiary oraz ateizmu (12 VI 1985)
20.    Pismo święte pokarmem naszej wiary (19 VI 1985)
21.    Pragnienie pełnej jedności w wierze (26 VI 1985)

BÓG TROJJEDYNY

22.    Czy człowiek może mówić o Bogu? (3 VII 1985)
23.    Drogi poznania Boga (10 VII 1985)
24.    Nauka nie sprzeciwia się wierze w Boga (17 VII 1985)
25.    Bóg naszej wiary (24 VII 1985)
26.    Kto to jest Bóg? (31 VII 1985)
27.    Bóg: Istnienie samoistne i miłość (7 VIII 1985)
28.    Bóg niepojęty, nieogarniony (28 VIII 1985)
29.    Bóg: wieczność, która wszystko ogarnia (4 IX 1985)
30.    Bóg: Duch nieskończenie doskonały (11 IX 1985)
31.    Bóg: Ojciec wszechmogący (18 IX 1985)
32.    Bóg Przymierza (25 IX 1985)
33.    Bóg jest miłością (2 X 1985)
34.    Bóg jest niewysłowioną i przenajświętszą Trójcą: Ojcem, Synem i Duchem Świętym (9 X 1985)
35.    Tajemnica Bożego ojcostwa w Starym Testamencie (16 X 1985)
36.    Ojciec Jezusa Chrystusa (23 X 1985)
37.    Syn (30 X 1985)
38.    Współistotny Ojcu (6 XI 1985)
39.    Duch Święty (13 XI 1985)
40.    Który od Ojca i Syna pochodzi (20 XI 1985)
41.    Prawdziwy Bóg w Jedności Bóstwa wieczną Komunią Ojca, Syn i Ducha Świętego (27 XI 1985)
42.    Trzy Osoby Boże (4 XII 1985)
43.    Bóg po trzykroć święty (11 XII 1985)
44.    „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty" (18 XII 1985)

STWORZYCIEL NIEBA I ZIEMI

45.    Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi (8 I 1986)
46.    Prawda o stworzeniu i Bogu Stwórcy w Piśmie świętym (15 I 1986)
47.    Bóg powołuje z nicości do istnienia świat i człowieka (29 I 1986)
48.    Stworzenie nosi na sobie „ślady Trójcy" (5 III 1986)
49.    Stworzenie: objawienie chwały Bożej  (12 III  1986)
50.    Stworzenie a słuszna autonomia rzeczy stworzonych (2 IV 1986)
51.    Człowiek stworzony na obraz Boga (9 IV 1986)
52.    Człowiek-obraz Boży jest istotą duchowo-cielesną (16 IV 1986)
53.    Człowiek-obraz Boży jako podmiot poznania i wolności (23 IV 1986)

OPATRZNOŚĆ BOŻA

54.    Prawda o Bożej Opatrzności mówi o celowości stworzenia (30 IV 1986)
55.    Podtrzymywanie,  które jest ciągłym stwarzaniem  (7 V 1986)
56.    Opatrzność Boża: transcendentna mądrość miłująca (14 V 1986)
57.    Opatrzność Boża a wolność człowieka (21 V 1986)
58.    Opatrzność Boża a przeznaczenie człowieka (28 V 1986)
59.    Opatrzność Boża a obecność zła i cierpienia w świecie (4 VI 1986)
60.    Opatrzność Boża przezwycięża zło w Chrystusie Odkupicielu (11 VI 1986)
61.    Opatrzność Boża a historyczne uwarunkowania człowieka w świetle Soboru Watykańskiego II (18 VI 1986)
62.    Historia i ewolucja świata a historia zbawienia (25 VI 1986)

STWORZENIE ANIOŁÓW

63.    Stworzenie świata niewidzialnego (9 VII 1986)
64.    Stwórca aniołów — istot wolnych (23 VII 1986)
65.    Stwórca „rzeczy niewidzialnych" — aniołów (30 VII 1986)
66.    Udział aniołów w dziejach zbawienia (6 VIII 1986)
67.    Upadek zbuntowanych aniołów (13 VIII 1986)
68.    Zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem (20 VIII 1986)

GRZECH

69.    Tajemnica odkupienia a rzeczywistość grzechu (27 VIII 1986)
70.    Grzech człowieka a stan pierwotnej sprawiedliwości (3 IX 1986)
71.    Pierwszy  grzech  w dziejach  człowieka:  peccatum oryginale (10 IX 1986)
72.    Powszechność grzechu w dziejach człowieka i jego dziedziczny cha¬rakter  (17 IX 1986)
73.    Grzech  pierworodny (24  IX  1986)
74.    Skutki grzechu pierworodnego (l X 1986)
75.    Stan  człowieka  upadłego (8 X 1986)
76.    Grzech   złamaniem  Przymierza  (29 X 1986)
77.    Grzech osobisty (5 XI 1986)
78.    Grzech jako „alienacja" (12 XI 1986)
79.    Człowiek uwikłany w walkę z mocami ciemności (10 XII 1986)
80.    Protoewangelia zbawienia (17 XII 1986)

INNE
81.    Tożsamość Chrystusa
82.    Jezus Syn Boży i Zbawiciel
83.    Jedność w Chrystusie
84.    Matka Jezusa
85.    Koniec