Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej.

Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań w dniach 12 - 14 czerwca 2015r. zorganizowało Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej. Rozgrywki odbywały się w Trzcinicy w pobliżu Dębowca koło Jasła, wybór miejsca był celowy, aby przybliżyć młodzieży piękno rejonu Podkarpacia, oraz miejsce wyjątkowe dla Saletynów – Bazylikę MB Saletyńskiej w Dębowcu. Celem turnieju nie jest tylko rywalizacja sportowa. Organizatorzy chcą, by jego uczestnicy odkrywali sport jako sposób na kształtowanie swojej osobowości, by uczyli się zarówno zdobywać sukcesy, jak i odnosić porażki. Celem tych zawodów jest także integracja młodych ludzi z różnych stron Polski i Europy. Do udziału w zawodach zgłosiło się dwadzieścia drużyn w trzech różnych kategoriach wiekowych. Osiem wystawiły saletyńskie parafie z Polski: Dębowiec, Kobylanka, Kuźnica Czarnkowska, Łętowe, Olsztyn, Rzeszów, Trzcianki Warszawa. Parafie zagraniczne będą reprezentowane przez ekipy z Słowacji i Czech.Zawodnicy rozegrali turniej w trzech kategoriach wiekowych: młodszej (klasy I-III szkoły podstawowej), średniej(od klasy IV szkoły podstawowej do I gimnazjum) i starszej (od klasy II gimnazjum). W zawodach wzięło udział ponad 132 zawodników. Patronat honorowy nad rozgrywkami objął kustosz Bazyliki MB Saletyńskiej w Dębowcu.
W organizacji zawodów wzorem lat ubiegłych pomaga: Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette.
 

ks. Karol Tomczak MS