JARMARK WIELKANOCNY

8-9 kwietnia uczestniczyliśmy w Charytatywnym Jarmarku Wielkanocnym!
Dziękujemy wszystkim którzy poświecili nam czas na rozmowę o Funduszu i jego działaniach na rzecz podopiecznych i wsparli nas modlitwą i datkami.

Zapraszamy na Facebook - Fundusz pomocy