DOPOSAŻENIE DPSu w BRZESKU

Dzięki Państwa ofiarności Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Brzesku mógł wyposażyć świetlicę dla swoich podopiecznych. Miejsce to stało się dla wychowanków DPSu miejscem rekreacji i spotkań towarzyskich. Dziękujemy za przekazany 1% podatku.