Cyrla - fotogaleria z planu filmowego...

Podczas ferii zimowych na terenie Magurskiego Parku Narodowego kręcono zdjęcia do krótkometrażowego filmu fabularnego pt. Cyrla. W filmie udział biorą uczniowie szkoły podstawowej z Dębowca, którzy uczestniczą w projekcie realizowanym przez Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette. Scenariusz filmu przewiduje realizację większości zdjęć w trudnych warunkach zimowych.

Uczniowie z dębowieckiej szkoły z niełatwym zadaniem poradzili sobie znakomicie, choć temperatura powietrza na planie nie przekraczała 0 stopni Celsjusza. Zadaniem powstającego filmu jest promocja walorów krajoznawczych MPN, promowanie  czystości  środowiska naturalnego oraz rozwój umiejętności indywidualnych beneficjentów projektu. Warto dodać, że w ramach projektu „Nasza gmina naszym domem – poznajemy razem i filmujemy Magurski Park Narodowy dzieci oprócz warsztatów artystycznych uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników MPN oraz lekcjach z koncentracji uwagi i szybkiego zapamiętywania. Zakończenie projektu oraz premiera filmu, do którego zdjęcia będą jeszcze kręcone na wiosnę nastąpi w czerwcu bieżącego roku.

W projekcie bierze udział 64 dzieci ze szkoły podstawowej w Dębowcu koło Jasła. Poprzez działania aktywizujące staramy się budować u dzieci zaufanie do swoich możliwości. Projekt realizowany  jest od jesieni ubiegłego roku. Projekt jest dofinansowany z Fundacji PZU.

R.G.

źródło: zbiory FPDiM