Boże Narodzenie 2012

Przez  wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła  w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania.  Nawiedzając Elżbietę wzniosła swoją  pieśń pochwalną do Najwyższego, za cuda, jakich dokonywał w tych, którzy się Jemu powierzają.
Z radością i drżeniem urodziła swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo.
Porta Fidei, 13

 


Drodzy, Ofiarodawcy
Wypatrujemy gwiazdy zwiastującej dzień narodzenia Syna Bożego.
Maryja uczy nas przyjmowania Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Wiara pozwala nam ujrzeć w Jezusie Zbawienie,
które w swoim wielkim miłosierdziu przygotował dla nas Bóg.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów składamy serdeczne życzenia,
aby Bóg dokonał w nas takich samych cudów, które sprawił w tych,
którzy się Jemu powierzają.
A ponad to wszelkiego dobra i błogosławieństwa od Tego,
który przychodzi aby być Bogiem z nami w każdej sytuacji życia.

 

Z pozdrowieniem w Chrystusie


ks. Andrzej Zagórski MS
prowincjał
i ks. Krzysztof Samborski
dyrektor Funduszu

 

Boże Narodzenie 2012