Alleluja Jezus żyje!

Wilelkanoc 2013

Ikona – Zmartwychwstanie Pańskie.

Zmartwychwstały Chrystus, Pan życia i kosmosu, zwycięzca śmierci, zstępuje do czeluści otchłani, której rozbite wrota widać pod Jego stopami, i wyrywa z niej Adama i Ewę, symbolizujących całą ludzkość.
W scenie uczestniczą postacie zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa niesie Dobrą Nowinę ludziom wszystkich czasów i miejsc.

 

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

Wiele różnych myśli zaprząta nasze głowy i serca. Wśród wielu myśli nie może zabraknąć tej o zmartwychwstaniu. Oby w Waszej codzienności była obecna, a w sercu mocne przekonanie, że można spotkać Zmartwychwstałego np.: w rozważanym Słowie, duchowej rozmowie, w modlitwie z Kościołem.
  Niech Zmartwychwstały obficie Wam błogosławi, budzi piękne i szlachetne myśli, za którymi pójdą piękne i szlachetne czyny. Niech utwierdza w przekonaniu, że warto dołączyć do chóru serc śpiewającego radosne:  Alleluja!

Życzy:  Ks. Krzysztof Samborski MS

Dyrektor FPDiM