1 % wraca w 100 %!

Szanowni Państwo,


W porozumieniu z Zarządem Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży
możecie Państwo
podjąć działania zespołowe zbierając się w dowolną liczbę osób np.:

 • członkowie rodzin,
 • nauczyciele,
 • sąsiedzi,
 • członkowie parafii,
 • pracownicy zakładu pracy itp.,

Możecie wówczas przekazać swój 1 % podatku na będące w potrzebie dowolnie wybrane przez Państwa dziecko, (np. z rodziny, ze szkoły, z sąsiedztwa, z parafii, z zakładu pracy itp.), na właściwym formularzu PIT wpisujecie Państwo dla kogo dokonujecie wpłaty i na jaki cel
(np. dla Marty Kowalskiej).

W ten sposób 1% wpłaconego podatku powróci do Waszego środowiska w 100% przez:  

 • programy stypendialne,
 • dofinansowania projektów dożywiania,
 • dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
 • dofinansowania, refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji chorych dzieci,
 • i inne.

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette

posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

KRS 0000222393 

Do Państwa dyspozycji przekazujemy programy umożliwiające rozliczenie PIT 2011,
po wypełnieniu swojej deklaracji podatkowej,
użytkownik będzie mógł ją wysłać do urzędu skarbowego w formie e-deklaracji
lub wydrukować i przesłać do urzędu skarbowego drogą tradycyjną.

 

Dotychczas zrealizowaliśmy m.in.:

 • programy stypendialne: obejmujące 1 110 stypendystów,
 • rogram dożywiania: dofinansowaliśmy 112 905 posiłków,
 • dofinansowanie: wypoczynku dzieci i młodzieży dla 6 964 osób,
 • oraz inne (patrz prezentacja FPDiM).

 

Zachęcamy do umieszczenia baneru na zaprzyjaźnionych stronach internetowych:

 

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać dzwoniąc pod:

nr tel. 797-00-20-25 (ORANGE).

 

     Z A P R A S Z A M Y !