„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką..."

„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.”

                                                                  Łk 2,10-11

                       

Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy, Podopieczni, Wolontariusze,

 

Przeżywamy kolejne Święta Bożego Narodzenia w naszym życiu. Wiele planów, tych osobistych i zawodowych udało nam się zrealizować i pomimo  wielu konkretnych powodów do zadowolenia, a nawet sukcesów ciągle doświadczamy pewnej niewystarczalności czasem wręcz pustki. Rodzi to w nas pytanie kim jest człowiek, dlaczego do końca nie umiemy być szczęśliwi,  kim jest Boża Dziecina, dlaczego tęsknym okiem patrzymy w osobę Jezusa Chrystusa także Tego z Betlejemskiego żłóbka oczekując, aby odpowiadał na najgłębsze tęsknoty i pragnienia każdego z nas. Osoba ludzka została stworzona na obraz i podobieństwo Boże i tam dążymy, czasem nawet nie do końca świadomie i tam jest kres naszych pragnień i dążeń.

Niech to pragnienie czegoś więcej zawsze w Was będzie, niech będzie siłą, która pozwala odkrywać i zbliżać się do Boga, który choć w ubogiej stajence, ale daje nam wytchnienie, nadzieję i ukojenie w codziennym życiu. Do słów kolędy „ Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą…..” dołączam także moje życzenia i modlitwę. Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław wszystkim, przyjaciołom, darczyńcom ich rodzinom, miej w opiece tych którzy modlą się za Fundusz i ofiarują swoje cierpienie dla pożytku tego dzieła…

 

Składam serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym Nowym Roku niech słowa Jezusa „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili…” Mt 25,40  dają satysfakcję, iż Jego obecność towarzyszy nam w codziennym życiu…

 

ks. Jerzy Makul MS

Dyrektor Funduszu

Boże Narodzenie, Grudzień 2013r.